1. Odpis pohledávky za nájemci bytu 1

20/06/2013
Zasedání konané dne 23. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Odpis pohledávky za nájemci bytu 1

Komise bytová

Odkládá:

  1. projednání návrhu na odpis pohledávek z nájmu a služeb za nájemcem bytu za období 1. 11. 2011 – 2. 1. 2013 + aktuální příslušenství z dlužného nájemného a služeb za období 1. 11. 2011 – 2. 1. 2013 z důvodu nevymahatelnosti kvůli uvalenému konkurzu na příští zasedání:

    a)    Ma … , Praha 5 – dluh na nájemné a službách celkem Kč … , dluh na nájemném a službách za období od 1. 11. 2011 do 2. 1. 2013 Kč … ,- Kč, dluh na úrocích z prodlení z nájmu a služeb za období od 1. 11. 2011 do 30. 4. 2013 Kč … ,- (k 30. 4. 2013)

Hlasování: 8/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě