9. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/9/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedeným nájemcem:

    1) … , bytem … , dluh na nájemném: … (k 31.3.2013), poplatek z prodlení: … (k 31.3.2013)

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě