9. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/9/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedeným nájemcem:

    1) … , bytem … , dluh na nájemném: … (k 31.3.2013), poplatek z prodlení: … (k 31.3.2013)

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)