8. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/8/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit prominutí poplatku z prodlení v aktuální výši níže uvedených nájemců:

    1) … , druh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení: Kč … ,- (k 31.3.2013) s tím, že navrhuje prominutí 50 % poplatků z prodlení

    2) … , dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení: Kč … ,- Kč (k 31.3.2013) s tím, že navrhuje prominutí 50 % poplatků z prodlení

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě