8. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/8/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit prominutí poplatku z prodlení v aktuální výši níže uvedených nájemců:

    1) … , druh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení: Kč … ,- (k 31.3.2013) s tím, že navrhuje prominutí 50 % poplatků z prodlení

    2) … , dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení: Kč … ,- Kč (k 31.3.2013) s tím, že navrhuje prominutí 50 % poplatků z prodlení

Hlasování: 7/0/0