6. Žádosti o slevu z nájmu bytu

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/6/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o slevu z nájmu bytu

Předkládám k projednání 2 žádosti o slevu z nájmu bytu
Komise bytová

Odkládá:

  1. projednání žádosti … , Praha 5, k.ú. Smíchov, o slevu ze základního nájemného do provedení kontroly pracovníkem Odboru majetku ÚMČ v bytě pí Jarmily Šťastné

Nedoporučuje:

  1. schválit opakovanou žádost … Praha 5, k.ú. Smíchov, o slevu ve výši … % ze základního nájemného s tím, že trvá na původním stanovisku

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě