6. Žádosti o slevu z nájmu bytu

Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/6/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o slevu z nájmu bytu

Předkládám k projednání 2 žádosti o slevu z nájmu bytu
Komise bytová

Odkládá:

  1. projednání žádosti … , Praha 5, k.ú. Smíchov, o slevu ze základního nájemného do provedení kontroly pracovníkem Odboru majetku ÚMČ v bytě pí Jarmily Šťastné

Nedoporučuje:

  1. schválit opakovanou žádost … Praha 5, k.ú. Smíchov, o slevu ve výši … % ze základního nájemného s tím, že trvá na původním stanovisku

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)