5. Žádost o přechod nájmu bytu

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/5/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o přechod nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o přechod nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
Komise bytová

Doporučuje:

  1. vzít na vědomí, že byly splněny podmínky § 706 obč. zák. a že nájem bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, přešel z  … s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky od 16.10.2012 do 15.10.2014

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě