4. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

Předkládám k projednání žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … (bratr), na základě žádosti … o rozšíření nájemní smlouvy k bytu o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)