4. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

Předkládám k projednání žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … (bratr), na základě žádosti … o rozšíření nájemní smlouvy k bytu o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě