3. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 8. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 9. 2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)