2. Žádosti o zpětvzetí výpovědí z nájmu bytu

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o zpětvzetí výpovědí z nájmu bytu

Předkládám k projednání 5 žádostí o zpětvzetí výpovědí z nájmu bytu
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit zrušení usnesení RMČ č. 44/1642/2012, bod I.1.10. ze dne 13.11.2012, kterým RMČ schválila podání výpovědi z nájmu bytu na adrese … Praha 5, … , bytem na uvedené adrese, z důvodu nehrazení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu s tím, že trvá na původním stanovisku

  2. schválit zrušení podání výpovědi z nájmu bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, manželům … , bytem na uvedené adrese, z důvodu nedovoleného podnajímání a neužívání bytu s tím, že trvá na původním stanovisku

  3. schválit zrušení podání výpovědi z nájmu bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, … , bytem na uvedené adrese, z důvodu nedovoleného podnajímání, neužívání bytu a vlastnictví jiné nemovitosti s tím, že trvá na původním stanovisku

Odkládá:

  1. projednání žádosti o zrušení výpovědi z nájmu bytu 4+1 na adrese … , Praha 5, … , bytem na uvedené adrese, z důvodu nedovoleného podnajímání a neužívání bytu do jednání mezi paní …

  2. projednání žádosti o zrušení podání výpovědi z nájmu bytu 3+1 na adrese … , Praha 5, … , bytem na uvedené adrese, z důvodu nedovoleného podnajímání a neužívání bytu do uhrazení poplatků z prodlení z dlužného nájemného

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě