1. Žádost o výměnu stávajícího obecního bytu za menší byt v majetku MČ Praha 5

Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o výměnu stávajícího obecního bytu za menší byt v majetku MČ Praha 5

Předkládám k projednání žádost o výměnu stávajícího obecního bytu za menší byt v majetku MČ Praha 5
Komise bytová

Odkládá:

  1. projednání  žádosti … , Praha 5, k.ú. Košíře, o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající do projednání záležitosti s pracovníky Fokusu Praha, o.s.s

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)