1. Žádost o výměnu stávajícího obecního bytu za menší byt v majetku MČ Praha 5

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o výměnu stávajícího obecního bytu za menší byt v majetku MČ Praha 5

Předkládám k projednání žádost o výměnu stávajícího obecního bytu za menší byt v majetku MČ Praha 5
Komise bytová

Odkládá:

  1. projednání  žádosti … , Praha 5, k.ú. Košíře, o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající do projednání záležitosti s pracovníky Fokusu Praha, o.s.s

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě