1. Informace předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

03/05/2013
Zasedání konané dne 25. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Informace předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Komise bytová

Bere na vědomí:

  1. informace předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 BC Lukáše Herolda o výsledku kontroly vykazovaných nákladů správní společnosti Centra, a.s. na opravy bytů

Hlasování: 6/0/0 (nepř. Kopáček)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě