7. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/7/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

Předkládám k projednání žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů dle ust. § 715 obč. zák.
Komise bytová

Odkládá:

  1. projednání žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů mezi … , Praha 5 (obecní – priv.po bytech) a  … , Praha 4 (družstevní) do doložení potvrzení o hrazení nájemného s služeb spojených s užíváním bytu v Praze 4 za 3 roky zpětně  

Pověřuje:

  1. odbor bytů a privatizace kontaktováním manželů Ležákových v záležitosti možnosti pronájmu jiného obecního bytu o menší výměře) výměnou za byt stávající

Hlasování: 3/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě