6. Žádosti o uzavření nájemní smlouvy

Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/6/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o uzavření nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 2 žádosti o uzavření nájemní smlouvy
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese … , bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

  2. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky s účinností od 1.6.2012 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

Hlasování: 3/0/0