5. Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě

07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/5/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě

Předkládám k projednání žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 4+1 na adrese … Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na základě žádosti … o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě z důvodu odstěhování spolunájemce (bratra žadatelky, který se z bytu odstěhoval 30. 6. 2004)  

Hlasování: 3/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě