4. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/4/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

Předkládám k projednání žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s … , oba bytem na uvedené adrese, na základě žádosti … o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

Hlasování: 3/0/0