3. Žádost o poskytnutí integračního bytu

Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/3/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o poskytnutí integračního bytu

Předkládám k projednání žádost o poskytnutí integračního bytu dle Varianty č. O. usnesení vlády ČR č. 543 ze dne 14.5.2008
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit zařazení … , dosud bytem … , Praha 4, k.ú. Chodov, do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu (integrační byty) bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 3/0/0