2. Žádosti o přechod nájmu bytu

07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/2/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o přechod nájmu bytu

Předkládám k projednání 2 žádosti o přechod nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
Komise bytová

Doporučuje:

  1. vzít na vědomí, že byly splněny podmínky § 706 obč. zák. a že nájem bytu 4+1 na adrese … , Praha 5, k.ů. Smíchov, přešel z i … (syn) s tím, že nájemní smlouva k bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od data podpisu (součástí spisu je kladné stanovisko právního oddělení) 

  2. vzít na vědomí, že byly splněny podmínky § 706 obč. zák. a že nájem bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ů. Smíchov, přešel z  … (syn) a že nájemní smlouva k bytu bude uzavřena na dobu neurčitou od data podpisu s  … ( … je v bytě hlášen od 21. 7. 2000 a společnou domácnost opustili oba rodiče. Součástí spisu je kladné stanovisko právního oddělení)  

Hlasování: 3/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě