11. Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů

07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/11/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů

Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenými nájemci:

    1) … , bytem … , dluh na nájemném: … (k 31.1.2013), poplatek z prodlení: … (k 31.1.2013), náklady soudního řízení: … s tím že navrhuje odpuštění 100 % poplatků z prodlení v aktuální výši v případě řádného hrazení splátkové dohody (sociální důvody)  

Odkládá:

  1. projednání žádosti o ření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s  … , bytem … , dluh na nájemném: … (k 31.1.2013), poplatek z prodlení: … do provedení místního šetření a zjištění zda je byt užíván nájemcem bytu

Hlasování: 3/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě