10. Odpis pohledávek za nájemci bytů

Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/10/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Odpis pohledávek za nájemci bytů

Komise bytová

Doporučuje:

 1. schválit odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb a příslušenství bývalým nájemcům (vše v aktuální výši):

  a) … , dluh z poplatku z prodlení … k 31.12.2012(z důvodu promlčení pohledávky)

  b) … … , dluh z úroku z prodlení … k 31.12.2012 (z důvodu promlčení pohledávky)

  c) … , dluh z nájmu a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … k 31.1.2013 (z důvodu promlčení pohledávky)

  d)  … , dluh z nájmu a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … k 31.1.2013 (z důvodu promlčení pohledávky)

  e)  … , dluh z nájmu a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … k 31.1.2013 (z důvodu promlčení pohledávky)

  f)  … , dluh z nájmu a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … k 31.1.2013 (z důvodu promlčení pohledávky)

  g)  … , dluh z poplatku z prodlení … k 31.12.2012 (z důvodu promlčení pohledávky)

Hlasování: 3/0/0