1. Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

07/03/2013
Zasedání konané dne 15. 3. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 2 žádosti o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , dosud bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.3.2015 s platností ode dne pod´podpisu a s účinností od 1.4.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

  2. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , dosud bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 14.3.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 15.3.2011 za nájemné ve výši 151,30 Kč/m2/měs.

Hlasování: 3/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě