5. Žádosti o zrušení usnesení RMČ týkajících se podání výpovědí z nájmu bytu

Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o zrušení usnesení RMČ týkajících se podání výpovědí z nájmu bytu

Překládám k projednání 2 žádosti o zrušení usnesení RMČ týkajících se podání výpovědí z nájmu bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. zrušení usnesení RMČ č. 44/1642/2012, bod I.3. ze dne 13.11.2012 týkajícího se podání výpovědi z nájmu bytu 3+1 na adrese … , Praha 5, paní … , bytem na uvedené adrese

  2. zrušení usnesení RMČ č. 44/1642/2012, bod I.4. ze dne 13.11.2012 týkajícího se podání výpovědi z nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, manželům … , bytem na uvedené adrese

Hlasování: 6/0/0 (nepřítomen Homola)