4. Žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy

Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 2 žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1  na adrese … 6, Praha 5, s … s tím, že navrhuje podání žaloby na vyklizení bytu pokud byt do určeného termínu řádně nevyklidí a nepředají

  2. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+kk  na adrese … , Praha 5, s … s tím, že navrhuje podání žaloby na vyklizení bytu pokud byt do určeného termínu řádně nevyklidí a nepředá 

Doporučuje:

  1. trvat na usnesení RMČ Praha 5 č.usn. 46/1744/2012 ze dne 27.11.2012 v bodě I.1.ohledně poplatku z prodlení …

Hlasování: 6/0/0 (nepřítomen Kopáček)