3. Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící

Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící

Předkládám k projednání 5 žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace a žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … (dcera), obě bytem na uvedené adrese, na základě žádosti … o rozšíření nájemní smlouvy k bytu o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

  2. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 3+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … ml. (dcera), obě bytem na uvedené adrese, na základě žádosti … o rozšíření nájemní smlouvy k bytu o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

  3. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … (syn a snacha), všichni bytem na uvedené adrese, na základě žádosti … o rozšíření nájenmní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

  4. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 3+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … (dcera), obě bytem na uvedené adrese, na základě žádosti … o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace

Odkládá:

  1. projednání žádosti … , Praha 5 o změnu jména nájemnce na nájemní smlouvě a rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící do vyjasnění skutečností týkajících se vlastníctví domu v …

Hlasování: 6/0/0m (nepřímen Kopáček)