2. Žádost o poskytnutí příspěvku na nájemné

Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o poskytnutí příspěvku na nájemné

Předkládám k projednání žádost o poskytnutí příspěvku na nájemné
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. schválit žádost  … , bytem … , Praha 5, k.ú. Smíchov, o poskytnutí  příspěvku na nájemné ve výši 5.000,- Kč/měs. za měsíc únor 2013

Hlasování: 6/0/0 (nepřítomen Kopáček)