10. Žádosti o vrácení jistoty

Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/10/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o vrácení jistoty

Předkládám k projednání 2 žádosti o vrácení jistoty (prominutí smluvní pokuty)
Komise bytová

Nedoporučuje:

  1. vrácení jistoty (prominutí smluvní pokuty) ve výši Kč 15 000,- panu …

  2. vrácení jistoty (prominutí smluvní pokuty) ve výši Kč 20 000,- paní …

Hlasování: 6/0/0 (nepřítomen Homola)