1. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Zasedání konané dne 14. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Komise bytová

Doporučuje:

  1. schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určtiou do … s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 1. 2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs. s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu  za podmínky uhrazení dlužného poplatku z prodlení v aktuální výši do 31.3.2013

Hlasování: 6/0/0 (nepřitomen: Kopáček)