6. 6) Různé – diskuse přípravy mezinárodní e-konference o životním prostředí

Zasedání konané dne 29. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 3/6/2014
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

6) Různé – diskuse přípravy mezinárodní e-konference o životním prostředí

Komise zahraniční spolupráce a EU fondy požádala KTOVS o spolupráci v přípravě
levné e-konference s partnerskými městy.
Předseda Miroslav Kazda a ing. Velek prověří technické a finanční možnosti uspořádání této konference.
KTOVS požádá ing. Vithu o e-mailové a telefonické kontakty na osoby z partnerských měst pro zajištění jejich zájmu o e-konferenci.
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. bod č. 6

Usnesení bylo schváleno … hlasy