5. 5) Organizace vydávání časopisu – Internetový portál MČ Praha 5 – dohled nad správou portálu

Zasedání konané dne 29. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 3/5/2014
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

5) Organizace vydávání časopisu – Internetový portál MČ
Praha 5 – dohled nad správou portálu

Komise prodiskutovala návrh OSS (autor Bc. Luděk Sefzig) – (viz příloha ,,Přehled participujících subjektů na tvorbě časopisu Pětka pro vás”, usnesení Rady MČ Praha 5 23/650/2014 z 22.4.2014.
KTOVS považuje ,,Redakční radu” za netransparentní a duplicitní poradní orgán a doporučuje Radě MČ Praha 5 tuto radu zrušit a nahradit ji Mediální komisí.
KTOVS podporuje již diskutovanou zásadu, aby v Mediální komisi měly zástupce všechny zastupitelské kluby.
KTOVS doporučuje Radě MČ Praha 5 rozšířit mandát Mediální komise o pravomoce navrhovat zlepšení portálu www.praha5.cz a www.ipetka.cz.
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Schvaluje:

  1. bod č. 5 (nepřítomen Bc. L.Herold)

Usnesení bylo schváleno 4-0-0