3. 3) Internetový portál – doplnění internetového portálu – malé zakázky

24/06/2014
Zasedání konané dne 29. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2014
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

3) Internetový portál – doplnění internetového portálu – malé zakázky

Komise některé návrhy úkolů resp. Zadání malých zakázek schválila již v roce 2013.
Letos komise doporučila vhodné oblasti pro malé zakázky na zlepšení obecné transparence práce a samosprávy a dalších funkcionalit portálu www.praha5.cz, www.ipětka.cz a dalších.

Registr grantů – KTOVS navrhla zlepšení v rámci podávání grantů formou elektronického formuláře vyplňovaného na portálu MČ Praha 5, který by celkově zjednodušil agendu zpracování a kontroly grantů, archivaci. Registr by zveřejňoval krátké anotace projektu s kontakty a odkazy na portál žadatelů a na konci projektu také krátké závěrečné zprávy. Dále komise navrhla doplnit k jednotlivým grantům předmluvy (ne jen nechat odkazy ke stažení)
a u vyúčtovaných grantů krátké shrnutí, na co byli prostředky použity + foto
z projektu.

Registr ověřovacích studii a analýz (financovaných radnicí nebo zveřejněných se souhlasem projektanta) – pro registr studií udělat v menu portálu MČ Praha 5 samostatnou oblast.

Registr petic – současný způsob zveřejňování https://www.praha5.cz/cs/sekce/petice/
není transparentní, petice i odpovědi jsou v nevhodné formě pro vyhledávání (naskenované obrázky). KTOVS navrhuje, aby úřad zveřejňoval petice v jednom přehledném registru včetně plného zobrazení členů petičního výboru a krátkou anotaci požadavků. Registr petic by měl mít stejnou tabulkovou formu, jako má kvalitní registr Interpelací https://www.praha5.cz/cs/sekce/interpelace/.

Elektronický kalendář (e-kalendář) – KTOVS se seznámila se současnou formou kalendáře http://www.ipetka.cz/kalendar/ a podpořila návrh Bc. Luďka Sefziga a
Ing. Ondřeje Velka na jednoduchý registr akcí avizovaných organizátorem akce přes jednoduchý elektronický webový formulář, který po kontrole pracovníkem tiskového oddělení umožní snadné zveřejnění akce na portálu.

Evidence smluv – KTOVS znovu požádala o urychlené zlepšení netransparentního registru smluv https://www.praha5.cz/cs/kontrakt, aby již v úvodní tabulce bylo uváděno IČ a cena zakázky, a u větších smluv krátká anotace smyslu objednávky resp. Odkaz na usnesení rady či rozhodnutí úřadu.

Úřední deska – KTOVS znovu doporučila Radě zlepšit služby úřední desky
https://www.praha5.cz/cs/ekce/predni-deska/ jako jsou prohledávatelný archiv (zejména stavebního odboru) a zlepšit názvy souborů, klíčová slova pro vyhledávací nástroj a mapový server.

Komise doporučuje Radě MČ Praha 5 použít na tyto malé zakázky část financí z rozpočtu na rok 2014 původně vyčleněných na spolufinancování zrušeného projektu e-Government (viz usnesení ZMČ 15.5.2014).

Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Prodiskutovala téma:

  1. bodu č. 3 a souhlasí s jeho obsahem (přítomen Bc. L.Herold) 

Usnesení bylo schváleno 5-0-0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě