4. 4) Různé – termíny zasedání na I. pololetí 2014

Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2013
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

4) Různé – termíny zasedání na I. pololetí 2014

(23.1., 20. nebo 27.2., 27.3., 24.4., 29.5., 26.6.)
Termíny budou odsouhlaseny na příštím zasedání komise

Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. bod č. 4