2. 2) Schválení programu 11. zasedání KTOVS

Zasedání konané dne 12. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 11/2/2013
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

2) Schválení programu 11. zasedání KTOVS

KTOVS schvaluje navržený program 11. zasedání
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Schvaluje:

  1. navržený program 11. zasedání

Usnesení bylo schváleno 4-0-0