5. 4) Diskuse zlepšení stránky www.mapa.praha5.cz (zakázka schválena RMČ 15.10)

Zasedání konané dne 24. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/5/2013
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

4) Diskuse zlepšení stránky www.mapa.praha5.cz (zakázka schválena
RMČ 15.10)

Komise prodiskutovala možné využití této aplikace a její rozšíření o další mapové vrstvy.
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. bod č. 4