3. 5) Novela tiskového zákona (transparence radnice a pluralita názoru), občanský zákoník (zveřejňování záznamu jednání orgánu samosprávy)

Zasedání konané dne 24. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2013
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva

5) Novela tiskového zákona (transparence radnice a pluralita názoru), občanský zákoník (zveřejňování záznamu jednání orgánu samosprávy)

Ing. Ondřej Velek informoval členy komise o novele tiskového zákona a jeho příklady použití v praxi. Ondřej Velek informoval členy komise že na některém z následujících zastupitelstev předloží návrhy na způsob implementace tohoto zákona do praxe na naší MČ.
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. informace a diskusi k bodu č. 5. K tomuto tématu se bude KTOVS věnovat na dalším zasedání.