2. 2) Schválení programu 9. zasedání KTOVS

Zasedání konané dne 24. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2013
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

2) Schválení programu 9. zasedání KTOVS

Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Schvaluje:

  1. program 9. zasedání KTOVS a předřazení bodu č. 5

Usnesení bylo schváleno 4-0-0