5. 5) Různé

02/10/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/5/2013
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

5) Různé

KTVOS navrhuje změnu členů v  komisi (odvolání členů – J. Knap a R. John).
Členové KTOVS žádají tajemnici o zaslání tabulky docházky členů KTOVS za rok 2012/2013.
Ing. Ondřej Velek – upozornil na špatnou transparenci NadacePraha5.
Bc. Lukáš Herold – navrhl do příští komise zařadit jiné téma než je internet.
Bc. Lukáš Herold – upozornil na potřebu systémů (směrnice) na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Komise opakuje svoji žádost na OSS – proč nejsou zveřejňovány videozáznamy z jednání zastupitelstva MČ P5 na portálu radnice.

Nové termíny zasedání KTOVS – 28.11.2013 a 12.12.2013.

Příští zasedání komise se uskuteční 24.10. v  16,30 hodin

Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. bod č. 5 a schvaluje nové termíny zasedání

Usnesení bylo schváleno 5-0-0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě