5. 5) Termíny zasedání KTOVS na II. pololetí 2013

Zasedání konané dne 25. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2013
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

5) Termíny zasedání KTOVS na II. pololetí 2013

22.8., 26.9., 24.10., 21.11. a 19.12.2013
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Schvaluje:

  1. navržené termíny zasedání

Usnesení bylo schváleno 4-0-0