4. 4) Příprava semináře – návrh ing. Jiří Vitha

20/08/2013
Zasedání konané dne 25. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2013
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

4) Příprava semináře – návrh ing. Jiří Vitha

Komise souhlasí s uskutečněním semináře na  téma spojená s  internetovým
portálem Prahy 5.
Návrhy témat a případných lektorů budou projednány na dalším zasedání 22.8.
Do 15.8. zašlou členové komise návrhy.
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. bod č. 4

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě