3. 3) Internetový portál

Zasedání konané dne 25. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2013
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

3) Internetový portál

Na příští zasedání komise 22.8. bude pozván p. Pešek (koordinátor eGovernmentu).
Komise požádá redakci (komisi) Pětky pro Vás, zda by mohla být v zářijovém čísle zařazena anketní otázka: ,,Jak jste spokojeni se službami internetového portálu”.
Volby odpovědí: 1) spokojen – žádná služba mi nechybí
2) celkem spokojen – přivítal bych nějaké služby – jaké?
(návrhy zašlete na – radka.kladivova@praha5.cz)
3) nespokojen
4) nesleduji portál
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Schvaluje:

  1. bod č. 3

Usnesení bylo schváleno 4-0-0