6. 6) Různé

26/06/2013
Zasedání konané dne 13. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/6/2013
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

6) Různé

Ing. Velek informoval – žádost o poradní skupiny pro cyklistiku zveřejnit na portálu AKČNÍ PLÁN ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

Kronika Praha 5 2012 – komise diskutovala o zlepšení způsobu a formy zveřejnění kroniky Městské části Prahy 5 za rok 2013 na portálu

Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. informace v bodě č. 5 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě