5. 5) Další funkcionality internetového portálu

Zasedání konané dne 13. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/5/2013
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

5) Další funkcionality internetového portálu

Předseda informoval členy KTOVS, že materiál byl předán starostovi a čeká na odpověď.
Dále probrány podměty na zajištění analytiky návštěvnosti stávajícího.
Návrhy na jazykové verze – základní část a informace v AJ (turisti, cizinci žijící na P5 nemají dostačující informace) – maximálně využít volné informace z portálu Info Praha 5

Proběhla diskuse o zveřejňování videa a stenozáznamů z jednání ZMČ – (spor obec PSÁRY versus UOOU)
-KTOVS požádá OSS (D.Ottomanský), aby prezenční listina vystupujících občanů obsahovala souhlas občana s uvedením jména ve stenozáznamu při zveřejnění
-KTOVS doporučuje tajemníkovi ověřit u UOOU souhlas se zveřejňováním videozáznamu a stenozáznamu

Návrh ing. Velek – dát do portálu Registr žádostí a odpovědí podle zákona 106/99 -diskuse proběhne na dalším zasedání KTOVS 18.7.

Ing. Vitha předložil návrh na uspořádání semináře ,,Transparentní jednání ve veřejné správě” a navrhl uspořádat podobný seminář – předseda KTOVS přednese starostovi návrh na uskuteční semináře – bude projednáno na dalším zasedání 18.7.
KTOVS schvaluje záměr uskutečnit seminář

Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. informace z bodu č. 5