4. 4) Schválení programu 6. zasedání KTOVS

Zasedání konané dne 13. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/4/2013
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

4) Schválení programu 6. zasedání KTOVS

Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Schvaluje:

  1. programu 6. zasedání 

Usnesení bylo schváleno 4-0-0