1. Komise nebyla usnášeníschopná, diskutovala pouze informativně k bodu č. 3. K  bodu č. 3 proběhla dlouhá diskuse, ze které vyplynuly podněty pro další zasedání KTOVS, které se koná v daném termínu 13.6.2013, v 16,30 hodin v zasedací místnost č. 330.

13/05/2013
Zasedání konané dne 9. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2013
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

Komise nebyla usnášeníschopná, diskutovala pouze informativně k
bodu č. 3.
K  bodu č. 3 proběhla dlouhá diskuse, ze které vyplynuly podněty pro další zasedání KTOVS, které se koná v daném termínu 13.6.2013, v 16,30 hodin v zasedací místnost č. 330.

Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

Usnesení bylo schváleno … hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě