1. Komise nebyla usnášeníschopná, diskutovala pouze informativně k bodu č. 3. K bodu č. 3 proběhla dlouhá diskuse, ze které vyplynuly podněty pro další zasedání KTOVS, které se koná v daném termínu 13.6.2013, v 16,30 hodin v zasedací místnost č. 330.

Zasedání konané dne 9. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2013
Předkladatel: Kazda Miroslav, člen zastupitelstva

Komise nebyla usnášeníschopná, diskutovala pouze informativně k
bodu č. 3.
K bodu č. 3 proběhla dlouhá diskuse, ze které vyplynuly podněty pro další zasedání KTOVS, které se koná v daném termínu 13.6.2013, v 16,30 hodin v zasedací místnost č. 330.

Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

Usnesení bylo schváleno … hlasy