5. 5) Termíny konání Komise v prvním pololetí 2013

Zasedání konané dne 31. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2013
Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva

5) Termíny konání Komise v prvním pololetí 2013

28. 2., 4. 4., 9. 5., 13. 6., 18. 7., možnost svolat incidentně mimořádné jednání v případě potřeby plynoucí z aktuálních aktivit Komise zůstává nedotčena
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. navržené termíny konání zasedání