4. 4) Činnost Komise v kalendářním roce 2013

Zasedání konané dne 31. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2013
Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva

4) Činnost Komise v kalendářním roce 2013

a) Realizace e-governmentu – podávat náměty ke zlepšení funkčnosti v průběhu jeho dotváření a zavádění.
b) Realizace interní ankety spokojenosti s Intranetem
c) Externí anketa pro veřejnost – spokojenost s WEB portálem
d) E-katalog – nevládní organizace a spolky působící na Praze 5
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. bod č. 4