3. 3) Výběr funkcionalit internetového portálu, které budou Komisí usnesením doporučeny Radě k implementaci

14/02/2013
Zasedání konané dne 31. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2013
Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva

3) Výběr funkcionalit internetového portálu, které budou Komisí usnesením doporučeny Radě k implementaci

KTOVS doporučuje Radě MČ v rámci realizace projektu e-government:
a) Zajistit vznik elektronického archivu úřední desky pro veřejnost s možností vyhledávání dle tematických okruhů a, zejména, dle data.
b) Zabudovat do nového internetového portálu MČ další následující položky a funkce: archiv záznamů jednání zastupitelstva,
c) Zavést jednotný systém názvů digitálních a digitalizovaných dokumentů, tak, aby podle signatury v názvu dokumentu obsažené byl identifikovatelný původce dokumentu (organizační útvar úřadu, externí původce veřejný, soukromý …) a datum vytvoření. Uvedená změna by měla umožnit především snadné vyhledávání dokumentů skrze příslušné rozhraní (veřejností na portálu MČ, zaměstnanci skrze další evidenční systémy).
d) Zajistit, v případech, kdy je to, s ohledem na proces oběhu dokumentů a technické limity, možné, aby obsah textových dokumentů byl veden v prohledávatelné formě (pro vyhledávání fulltextem).
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. bod č. 3

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě