2. 2) Schválení programu 10. zasedání KTOVS

Zasedání konané dne 31. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2013
Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva

2) Schválení programu 10. zasedání KTOVS

KTOVS bere na vědomí program 10. zasedání
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. bod č. 2