1. 1) Kontrola zápisu 9. zasedání KTOVS

Zasedání konané dne 31. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2013
Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva

1) Kontrola zápisu 9. zasedání KTOVS

KTOVS provedla kontrolu zápisu z 9.zasedání a bere na vědomí (zápis č. 9 bude schválen na dalším zasedání KTOVS, dne 28.2.)
Komise nebyla usnášeníschopna, diskutovalo se pouze informativně.
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. bod č. 1