6. 6) Různé

Zasedání konané dne 6. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/6/2012
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., předseda Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

6) Různé

Příští zasedání komise upřesníme
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. bod č. 6