5. 5) Info z kontroly transparence výsledků grantů a darů 2011 – O.Velek

19/12/2012
Zasedání konané dne 6. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/5/2012
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., předseda Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

5) Info z kontroly transparence výsledků grantů a darů 2011 – O.Velek

Příloha ,,3. zpráva o kontrole poskytnutých grantů a darů v roce 2011“
Komise souhlasí se zpřístupněním grantů.
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. informace k bodu č. 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě