5. 5) Info z kontroly transparence výsledků grantů a darů 2011 – O.Velek

Zasedání konané dne 6. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/5/2012
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., předseda Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

5) Info z kontroly transparence výsledků grantů a darů 2011 – O.Velek

Příloha ,,3. zpráva o kontrole poskytnutých grantů a darů v roce 2011“
Komise souhlasí se zpřístupněním grantů.
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. informace k bodu č. 5