4. 4) Diskuse funkcí INTRANETU pro potřeby samosprávy (pokračování)

Zasedání konané dne 6. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2012
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., předseda Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

4) Diskuse funkcí INTRANETU pro potřeby samosprávy (pokračování)

Přizvána Petra Bejčková – OVS – podány informace k Intranetu.
Komise předá návrh na konkrétní příklady (kam mít přístup, jaké informace dostávat).
Zaslat audit p. Peškovi.
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. informace k bodu č. 4