4. 4) Diskuse funkcí INTRANETU pro potřeby samosprávy (pokračování)

19/12/2012
Zasedání konané dne 6. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2012
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., předseda Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

4) Diskuse funkcí INTRANETU pro potřeby samosprávy (pokračování)

Přizvána Petra Bejčková – OVS – podány informace k Intranetu.
Komise předá návrh na konkrétní příklady (kam mít přístup, jaké informace dostávat).
Zaslat audit p. Peškovi.
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Bere na vědomí:

  1. informace k bodu č. 4

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě